Uchwała nr X/70/19Rady Gminy Osiez dnia 30 grudnia 2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osie na lata 2020-2025Na podstawie art. 226-229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 869 oraz z 2018 r. poz.2245) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815)

Uchwała nr X/70/19
Rady Gminy Osie
z dnia 30 grudnia 2019


w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osie na lata 2020-2025

Na podstawie art. 226-229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 869 oraz z 2018 r. poz.2245) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815)


Uchwała nr X/70/19 Rady Gminy Osie (458kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michalina Wiśniewska (8 stycznia 2020, 07:48:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 165