zamówienie na:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych powstałych na terenie gminy Osie w 2021 roku.

zamawiający: Gmina Osie ul. Dworcowa 6 , 86-150 Osie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ROŚBiGK.271.9.2020.ZP
wartość: Powyżej progów określonych w art.11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 9 grudnia 2020  10:00
wynik postępowania: Nazwa wykonawcy: Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. ul. Ciepła 4, 86-100, Świecie 
Gmina Osie informuje wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych powstałych na terenie gminy Osie w 2021 roku.", że komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym składanie ofert odbywa się przy użyciu platformy eZamawiający
 
Link do postępowania osie.ezamawiajacy.pl

Ogłoszenie o udzieleniu zmówienia pobierz>>>> (94kB) pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz>>>> (278kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert pobierz>>>> (157kB) pdf


07.12.2020 r. Sprostowanie ogłoszenia  pobierz>>>> (65kB) pdf

01.12.2020 r.  Sprostowanie ogłoszenia pobierz>>>> (70kB) pdf

1. Ogłoszenie (67kB) pdf

2. SIWZ (859kB) plik

3. Formularz ofertowy (34kB) word

4. Wykaz wykonanych usług (17kB) word

5. Wykaz narzędzi i urządzeń (19kB) word

6. Wykaz pojemników na PSZOK (17kB) word

7. Zobowiązanie (37kB) word

8. Wzór umowy (432kB) plik

9. Przynależnośc do grupy kapitałowej (34kB) word

10. Oświadczenie RODO (13kB) word

11. STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA (182kB) word


metryczka


Odpowiada za treść: Anna Pawlak
Opublikował: Łukasz Porożyński (24 listopada 2020, 18:31:19)

Ostatnia zmiana: Łukasz Porożyński (28 grudnia 2020, 10:04:45)
Zmieniono: Dodano ogłoszenie o udzieleniu zmówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 153