Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (97)  |  Przetargi unieważnione (3)

zamówienie na:

Dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Osie.

zamawiający: Gmina Osie ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie NIP: 559-11-30-747
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ROŚBiGK.271.5.2020.ZP
wartość: Poniżej kwot określonych w przepisach art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 16 marca 2020  10:00
wynik postępowania: Nazwa wykonawcy: ENEA S.A. Adres pocztowy: ul. Górecka 1 Kod pocztowy: 60-201 Miejscowość: Poznań Kraj/woj.: wielkopolskie Za kwotę :898067.55 zł brutto  
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz>>>> (16kB) word

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz>>>> (142kB) pdf
Informacja z otwarcia ofert pobierz>>>> (126kB) pdf
10.03.2020 (aktualne załączniki)
Informacja o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pobierz>>>> (179kB) pdf
Poprawione załączniki:

Załącznik nr 2A Obiekty pobierz>>>> (25kB) excel

Załącznik nr 2B Oświetlenie pobierz>>>> (19kB) excel
Załącznik nr 5 Obiekty pobierz>>>> (18kB) excel

Załącznik nr 6 Oświetlenie pobierz>>>> (14kB) excel

-----------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pobierz>>>> (14kB) word
Poprawione załączniki:

Załącznik nr 2A Obiekty pobierz>>>> (26kB) excel

Załącznik nr 5 Obiekty pobierz>>>> (19kB) excel

------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o zamówieniu pobierz>>>> (246kB) pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz>>>> (539kB) pdf

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy pobierz>>>> (85kB) word

Załącznik nr 2A Obiekty pobierz>>>> (25kB) excel

Załącznik nr 2B Oświetlenie pobierz>>>> (19kB) excel

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunkow udzialu w postepowaniu pobierz>>>> (74kB) word

Załącznik nr 4 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej pobierz>>>> (67kB) word

Załącznik nr 5 Obiekty pobierz>>>> (18kB) excel

Załącznik nr 6 Oświetlenie pobierz>>>> (14kB) excel

metryczka


Odpowiada za treść: Anna Pawlak
Opublikował: Łukasz Porożyński (4 marca 2020, 11:07:05)

Ostatnia zmiana: Łukasz Porożyński (16 kwietnia 2020, 11:21:04)
Zmieniono: Dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 178