zamówienie na:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Osiu.

zamawiający: Gmina Osie ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie NIP: 559-11-30-747
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ROŚBiGK.271.9.2019.ZP
wartość: poniżej równowartości kwoty 221 000 euro
termin składania ofert: 11 grudnia 2019  10:00
wynik postępowania: Wybrano: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Ciepła 4, 86-100 Świecie za kwotę 1 078 680.24 zł