Karty informacyjne SIOS

« nowsze karty Karty informacyjne SIOS o pozycjach 21 - 30 (z 33) starsze karty »
numer wpisu:

4F

data: 24 września 2014
rodzaj dokumentu: prognozy oddziaływania na środowisko
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Prognoza oddziaływania na środowisko przyrodnicze dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Radańska, gm. Osie
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Osie,

numer wpisu:

3F

data: 24 września 2014
rodzaj dokumentu: prognozy oddziaływania na środowisko
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Prognoza oddziaływania na środowisko przyrodnicze dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie Ulicy Tucholskiej, w miejscowości Tleń.
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Osie, ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie

numer wpisu:

2C/14

data: 24 września 2014
rodzaj dokumentu: polityki, strategie, plany lub programy
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego Radańska, gmina Osie
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Osie,

numer wpisu:

1C/14

data: 24 września 2014
rodzaj dokumentu: polityki, strategie, plany lub programy
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Tucholskiej w miejscowości Tleń.
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Osie,

numer wpisu:

6F/13

data: 22 kwietnia 2014
rodzaj dokumentu: analizy, opracowania ekofizjograficzne, wyniki badań i pomiarów
temat dokumentu: ochrona powietrza
zakres przedmiotowy: Opracowanie ekofizjograficzne dla terenów działek nr 38/4, 41/3, 60/3, 61/3, 98/1, 81/8 w obrębie Wałkowiska, w gminie Osie
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Osie, ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie

numer wpisu:

5F/13

data: 22 kwietnia 2014
rodzaj dokumentu: prognozy oddziaływania na środowisko
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Prognoza oddziaływania na środowisko przyrodnicze dla zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów -działek 38/4, 41/3, 60/3, 98/1 I 81/8 - W OBRĘBIE WAŁKOWISKA, W GMINIE OSIE
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Osie, ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie

numer wpisu:

4F/13

data: 22 kwietnia 2014
rodzaj dokumentu: analizy, opracowania ekofizjograficzne, wyniki badań i pomiarów
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Opracowanie ekofizjograficzne dla terenów działek nr 165, 166, 167, 168, 169, 170/2, 209/2, 210/2, 211/2, 212/2, 213/3, 213/5, 217, 218/1 i 219/1, oraz część działek nr 216, 224, 225 i 227/3 (w rejonie ulicy Bocznej) w obrębie Osie, gmina Osie.
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Osie, ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie

numer wpisu:

3F/13

data: 22 kwietnia 2014
rodzaj dokumentu: prognozy oddziaływania na środowisko
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Prognoza odziaływania na środowisko przyrodnicze dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego działki nr 165, 166, 167, 168, 169, 170/2, 209/2, 210/2, 211/2, 212/2, 213/3, 213/5, 217, 218/1 i 219/1, oraz część działek n
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Osie, ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie

numer wpisu:

3C/13

data: 22 kwietnia 2014
rodzaj dokumentu: polityki, strategie, plany lub programy
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów – działek 38/4, 41/3, 60/3, 61/3, 98/1 i 81/8 - w obrębie Wałkowiska, w gminie Osie.
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Osie, ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie

numer wpisu:

2C/13

data: 22 kwietnia 2014
rodzaj dokumentu: polityki, strategie, plany lub programy
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego działki nr 165, 166, 167, 168, 169, 170/2, 209/2, 210/2, 211/2, 212/2, 213/3, 213/5, 217, 218/1 i 219/1, oraz część działek nr 216, 224, 225 i 227/3 (w rejonie ulicy Bocznej) w obrębie Osie, gmina Osie.
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Osie, ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie

« nowsze karty Karty informacyjne SIOS o pozycjach 21 - 30 (z 33) starsze karty »